Article Index
Asuntokaupan virheiden selvittämisestä - sivu 1
Asuntokaupan virheiden selvittämisestä - sivu 2
All Pages

6. Asuntokauppariidat ovat usein monimutkaisia. Niiden lopputuloksen ennustaminen ei ole helppoa. Joka niin väittää, puhuu pehmeitä. Avustajan tehtävä on punnita asiakkaan riskejä ja arvioida lopputulos. ”Voitonmahdollisuuksien” perusteeton hehkuttaminen on pahimpia virheitä, mihin lakimies voi asiakastaan kohtaan syyllistyä.

7. Jos arvioinnissa päädytään haastehakemuksen laatimiseen, asiakkaan tärkeimpänä tehtävänä on antaa avustajalle kaikki ajateltavissa olevat tiedot. Tärkeää on kertoa myös itselleen kielteiset seikat.

8. Kun haastehakemus on jätetty käräjäoikeuteen, kärjäoikeus pyytää myyjältä kirjallisen vastauksen vaatimusten ja niiden perusteiden johdosta. Sen jälkeen käräjäoikeus järjestää valmisteluistunnon, jossa vaatimukset ja niiden perustelut sekä myyjän vastaus käydään yksityiskohtaisesti läpi.

Valmistelun tarkoituksena on kartoittaa riitakysymykset, sekä todistelu pääkäsittelyä varten.

Henkilötodistelu on pääkäsittelyn tärkein osa. Siellä kuullaan erityisesti asiantuntijoita.

Käräjäoikeuden tuomio annetaan yleensä parin viikon sisällä kansliapäätöksenä. Tuomion saa postitse tai faksilla.

Käräjäoikeuden tuomioon voi hakea muutosta hovioikeudesta. Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa tuomion antamisesta. Hovioikeuskäsittely järjestetään Kouvolan hovioikeuden alueella yleisesti noin 6–12 kuukauden kuluessa valituksesta.

Hovioikeuden tuomiosta voi vielä tietyillä perusteilla hakea muutoksenhakulupaa Korkeimmalta oikeudelta, mutta yleensä jutun käsittely päättyy hovioikeuden tuomioon.

9. Jutun hävinnyt velvoitetaan yleensä korvaamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut. Oman avustajan kulut maksetaan vakuutuksesta sovittuun määrään asti ja vähennettynä omavastuulla.

Julkista oikeusapua saavakin voi valita haluamansa avustajan. Kenenkään ei ole pakko käyttää julkista oikeusavustajaa eikä oikeusaputoimiston palveluja. Tämä on monelle asiakkaalle epäselvää.

10. Sopiminen on aina toivottavaa. Huonoon sopimukseen ei kuitenkaan kannata sitoutua. Sopimisessa on omat sudenkuoppansa, joten sekin kannattaa jättää ammattilaiselle.
Muussa tapauksessa on mahdollista, ettei ole edes selvää, mitä sovittiin. Ei ole harvinaista, että oikeudessa riidellään sopimuksen sisällöstä.

Oikeusturvaetu korvaa avustajan palkkion riidan syntymisestä lukien siinäkin tapauksessa, että se sovitaan ilman oikeudenkäyntiä. Riita syntyy vakuutusehtojen mukaan silloin, kun myyjä ei suostu vaatimuksiinne. Mitään haastetta ei siis tarvita, vaan myyjän todisteellinen kiistäminen riittää.

Sopiminen on mahdollista myös jutun jokaisessa käsittelyvaiheessa. Usein juttu sovitaan, kun todisteet ovat osapuolten tiedossa ja asiantuntija voi parhaiten arvioida lopputulosta.