Kiinteistöarviointi

Ennen ostoa tai myyntiä kiinteistö ammattilaisen arvio on paikallaan! Näin saat ajantasaisen markkinatiedon käyttöösi.

Kiinteistöarvioinnin kohteena voi olla kiinteistö, määräala, vuokraoikeus siellä olevine rakennuksineen, asunto-osakkeet, kiinteistöosakkeet, pelkkä rakennus.

Kiinteistöjä arvioidaan moniin eri tarpeisiin. Aina ei ole kyse myyntiin liittyvästä arvioinnista vaan myös esim.

  • vakuusarvioinnista luottolaitoksille
  • ositukseen tai perinnönjakoon liittyvistä arvioinneista
  • kirjanpitoa palvelevasta arvioinnista

Osto- tai myyntiarviointi on yleisin vapaaehtoisen arvioinnin muoto. Siinä pyritään selvittämään kohteesta normaalissa myyntitilanteessa todennäköisesti saatava kauppahinta.

Kiinteistönvälittäjät tekevät osto- ja myyntiarvioiden lisäksi myös vakuusarviointeja luottolaitoksille. Tällöin selvitetään luoton tai muun sopimuksen vakuudeksi pantattavan kiinteistön tai asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeen markkina-arvo, jonka perusteella luotonantaja määrittelee vakuusarvon.

Sopimuksiin, ositukseen tai perinnönjakoon liittyvässä arvioinnissa pyritään yleensä selvittämään kohteesta normaalissa myyntitilanteessa todennäköisesti saatava kauppahinta.

Kirjanpitoa palvelevassa arvioinnissa pyritään yleensä selvittämään käypä arvo, joka on kansainvälisissä kirjanpitostandardeissa määritelty kirjanpitokäsite.